31 matches:

2006 Coachmen FREELANDER 2600SO 1 SLIDE

2006 Coachmen FREELANDER 2600SO 1 SLIDE in Palmetto, FL
 • Motorized Class C
 • FORD
 • White
 • 26500
 • 1FDXE45S45HB26500
 • Palmetto, FL
Our Price
$33,700
Retail Value
$44,700
 
 

2012 Coachmen FREELANDER 32BH BUNK HOUSE

2012 Coachmen FREELANDER 32BH BUNK HOUSE in Palmetto, FL
 • Motorized Class C
 • White
 • 22269
 • 1FDXE4FS6BDB22269
 • Palmetto, FL
Our Price
$54,900
 
 

2005 Coachmen SANTARA 3480DS

2005 Coachmen SANTARA 3480DS in Palmetto, FL
 • Motorized Class A
 • Gold
 • 97888
 • 5B4MP67G653397888
 • Palmetto, FL
Our Price
$39,900
 
 

1996 Chris Craft 230 Concept

1996 Chris Craft 230 Concept in Palmetto, FL
 • Blue
 • Automatic
 • CCBGS256B696
 • Palmetto, FL
Our Price
$12,900
Retail Value
$16,465
 
 

2016 Chaparral 203 VRX

2016 Chaparral 203 VRX in Palmetto, FL
 • -
 • Automatic
 • FGBU0157K516
 • 7K516
 • Palmetto, FL
Our Price
$36,900
Retail Value
$41,970
 
 

1993 Boston Whaler 27' Walk around

1993 Boston Whaler 27' Walk around in Palmetto, FL
 • -
 • Automatic
 • BWC9B446H293
 • H6293
 • Palmetto, FL
Our Price
$69,900
Retail Value
$86,795